Zmienność, jako najważniejsza cecha światła, jest istotą tego projektu.

Stworzenie nowej marki oferującej nowatorskie źródła światła, to zlecenie które przyjęliśmy od polskiego producenta oświetlenia. Opracowując Key Visual wzięliśmy pod uwagę światło i jego zmienny charakter, który chcieliśmy zawrzeć już w projekcie samego logo.

Zaproponowaliśmy formę dynamiczną w mediach i trójwymiarową w drukach imitując animacje, używając do tego technik druku wklęsłego. Światłocień tłoczeń uwypuklił walory światła.

Zakres prac obejmował : stworzenie nazwy, zaprojektowanie logo, stworzenie systemu identyfikacji wizualnej CI, projektu strony www oraz wykonanie sesji zdjęciowej do opracowywanych materiałów.